Kontakt
Ulica Ivana Lucića 1, Mastrinka
21220 Trogir
E-mail: zmile74@gmail.com
Tel 021-888-275
Mob 098-930-9846